Jetzt buchen
Jetzt buchen

Regulamin Voucherów

scroll-seite
  1. Hauptseite
  2. Hotel
  3. Regulaminy
  4. Regulamin Voucherów

REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERA W PRZYSTAŃ HOTEL & SPA


1. DEFINICJE


1.1.  „Hotel” – Przystań Hotel & Spa, ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn.
1.2.   „Voucher” – dokument umożliwiający realizację oferowanych przez Hotel świadczeń na rzecz 
osoby, która nabyła Voucher lub osoby nim obdarowanej, na wyszczególnioną kwotę lub opisaną usługę 
odpowiadającą wartości nominalnej vouchera, pod warunkiem uprzedniej zapłaty kwoty odpowiadającej 
wartości vouchera plus ewentualnych kosztów dostawy oraz po wcześniejszym dokonaniu zamówienia 
świadczeń, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

2. NABYCIE VOUCHERA


2.1.   Warunkiem wystawienia vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane przez Hotel konto bankowe: 45 1750 1354 0000 0000 3787 8979 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Istnieje też możliwość zapłaty gotówką/kartą w recepcji Przystań Hotel&Spa. Voucher zostanie wystawiony oraz wysłany dopiero po dokonaniu opłaty lub w przypadku przelewu uznaniu wpłaty na rachunku bankowym Hotelu.
2.2.  Po dokonaniu opłaty Hotel przesyła do Nabywcy oryginał vouchera wraz z numerem oraz specyfikacją opłaconych usług.
2.3.  Limit kwotowy Vouchera wyrażony jest w PLN.


3. REALIZACJA VOUCHERA


3.1.  Voucher upoważnia osobę nim dysponującą do jego wymiany na usługi świadczone przez Hotel na wartość wykupioną przez nabywcę/posiadacza Vouchera.
3.2.  W przypadku zamówienia usług świadczonych przez Hotel przekraczających wartość Vouchera posiadacz zobowiązany jest do uiszczenia różnicy gotówką lub karta kredytową.
3.3.  Voucher nie może być wykorzystywany w częściowej wartości, nie podlega również wymianie na gotówkę oraz nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce, jeśli wartość  Vouchera przekracza wartość świadczonych przez Hotel usług.
3.4.  Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie pobytu w Hotelu
3.5.  Hotel zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania Vouchera uszkodzonego lub zniszczonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie pełnego numeru Vouchera

 

4. TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA


4.1.  Ważność Vouchera wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
4.2.  Vouchery nie łączą się ze sobą oraz nie dzielą. Niewykorzystana kwota nie zostanie
zwrócona.
4.3.  Vouchery nie obowiązują w okresie ofert specjalnych, tj. świąt, długich
weekendów, pakietów hotelowych.
4.4.  Vouchery nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


5.1.  Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę w chwili dokonania zakupu Vouchera w Przystań Hotel & Spa.
5.2.  Hotel nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.

Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [AREON Przystań Restauracja sp. z o.o. sp.k., Żeglarska 3, 10-160, Olsztyn] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert