book
book

Regulamin Voucherów

scroll
  1. Home
  2. Hotel
  3. Terms and Conditions
  4. Regulamin Voucherów

REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERA W PRZYSTAŃ HOTEL & SPA


1. DEFINICJE


1.1.  „Hotel” – Przystań Hotel & Spa, ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn.
1.2.   „Voucher” – dokument umożliwiający realizację oferowanych przez Hotel świadczeń na rzecz 
osoby, która nabyła Voucher lub osoby nim obdarowanej, na wyszczególnioną kwotę lub opisaną usługę 
odpowiadającą wartości nominalnej vouchera, pod warunkiem uprzedniej zapłaty kwoty odpowiadającej 
wartości vouchera plus ewentualnych kosztów dostawy oraz po wcześniejszym dokonaniu zamówienia 
świadczeń, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

2. NABYCIE VOUCHERA


2.1.   Warunkiem wystawienia vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane przez Hotel konto bankowe: 45 1750 1354 0000 0000 3787 8979 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Istnieje też możliwość zapłaty gotówką/kartą w recepcji Przystań Hotel&Spa. Voucher zostanie wystawiony oraz wysłany dopiero po dokonaniu opłaty lub w przypadku przelewu uznaniu wpłaty na rachunku bankowym Hotelu.
2.2.  Po dokonaniu opłaty Hotel przesyła do Nabywcy oryginał vouchera wraz z numerem oraz specyfikacją opłaconych usług.
2.3.  Limit kwotowy Vouchera wyrażony jest w PLN.


3. REALIZACJA VOUCHERA


3.1.  Voucher upoważnia osobę nim dysponującą do jego wymiany na usługi świadczone przez Hotel na wartość wykupioną przez nabywcę/posiadacza Vouchera.
3.2.  W przypadku zamówienia usług świadczonych przez Hotel przekraczających wartość Vouchera posiadacz zobowiązany jest do uiszczenia różnicy gotówką lub karta kredytową.
3.3.  Voucher nie może być wykorzystywany w częściowej wartości, nie podlega również wymianie na gotówkę oraz nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce, jeśli wartość  Vouchera przekracza wartość świadczonych przez Hotel usług.
3.4.  Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie pobytu w Hotelu
3.5.  Hotel zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania Vouchera uszkodzonego lub zniszczonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie pełnego numeru Vouchera

 

4. TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA


4.1.  Ważność Vouchera wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
4.2.  Vouchery nie łączą się ze sobą oraz nie dzielą. Niewykorzystana kwota nie zostanie
zwrócona.
4.3.  Vouchery nie obowiązują w okresie ofert specjalnych, tj. świąt, długich
weekendów, pakietów hotelowych.
4.4.  Vouchery nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


5.1.  Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę w chwili dokonania zakupu Vouchera w Przystań Hotel & Spa.
5.2.  Hotel nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.

newsletter
Subscribe to the newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by AREON Przystań Restauracja sp. z o.o. sp.k., Żeglarska 3, 10-160, Olsztyn . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved